Vishnevetsky

Vishnevetskiy Yuriy


Managing Partner
Gavrilova

Gavrilova Liudmila


Partner, lawyer
Vishnevetskaya

Vishnevetskaya Tatyana


Partner, lawyer
Semko

Semko Svitlana


Partner, lawyer
Yakubenko

Yakubenko Yuliya


Partner, lawyer
DSC_0637

Baydala Vladimir


Partner, lawyer
Kasianenko

Kasyanenko Yelena


Legal adviser