Gavrilova-e1337692164926-150x150 Гаврилова Людмила. Налоговый кредит по ипотечному жилищному кредитованию

В статье идет речь о понятиях «жилье» и «другое владение лица» в понимании статей 177 и 190 Уголовно-процессуального кодекса Украины, а также о том охватывают ли эти понятия помещения, занимаемые юридическими лицами.

IMG_7948-e1358258495497-150x150 Якубенко Юлия. Правові підстави проникнення до володіння юридичних осіб під час проведення слідчих дій

Стаття 30 Конституції України закріплює принцип, який також встановлений багатьма міжнародними нормативно-правовими актами. Відповідно до нього кожному гарантується недоторканність житла. Цей принцип означає недопущення проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як …

Вишневецкий Юрий Вишневецкий Юрий. Судова практика на «сторожі інтересів» недобросовісного боржника

Судова практика, що складається останнім часом при розгляді справ про банкрутство, змушує замислитися над тим, чи вірно втілюється в практичну правову площину воля законодавця. Дійсно, Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 14.05.1992 р. № 2343-ХII …

IMG_7870-e1358259202305-150x150 Вишневецкий Юрий. Деякі питання відповідальності за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в чинному законодавстві України

Нещодавні події, пов’язані з прийняттям Верховною Радою України Закону України  «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» та застосуванням до України санкцій FATF, показали, що до України існує неабиякий інтерес з боку розвинутих країн світу. Така увага …

IMG_7948-e1358258495497-150x150 Якубенко Юлия. Нікчемність угод

Про право податкової визнавати угоди нікчемними та як довести правомірність укладених угод у суді. Останні декілька років державні податкові органи України в актах перевірок платників податків самостійно визнають нікчемними угоди, укладені цими платниками податків, і не визнають правомірність віднесення грошових …

Gavrilova-e1337692164926-150x150 Гаврилова Людмила. «Штрафной удар» из моратория

Позиция налоговых органов относительно применения штрафных санкций в период действия моратория на удовлетворение требований кредиторов выражена в письме ГНА Украины от 2 июня 2005 г. №10902/7/23-1117/374 «О применения штрафных санкций» (далее – письмо №10902) . Ее суть состоит в следующем: …

IMG_7870-e1358259202305-150x150 Вишневецкий Юрий. Ликвидационная процедура

Банкротство — это один из неотъемлемых институтов рыночной экономики и важный инструмент во взаимоотношениях должника с кредиторами. Порядок производств по делам о банкротстве регулируется Законом Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом» от 14 апреля 1992 года (далее …

IMG_7870-e1358259202305-150x150 Вишневецкий Юрий. Окремі питання застосування амністії в стадії судового розгляду кримінальної справи

Застосування амністії у кримінальних справах на практиці завжди викликало багато питань у зв’язку з наявністю у кримінально-процесуальному законодавстві суперечливих норм, що регулюють зазначену процедуру. Відповідно до чинного законодавства застосування амністії можливе як на досудовому слідстві, так i під час судового …