Фактична податкова перевірка ФОП — платника єдиного податку

До кінця 2012 року діяв мораторій на фактичні перевірки для підприємств малого та середнього бізнесу, тому фактична податкова перевірка ФОП — платника єдиного податку є досить новим та «неприємним» явищем. Стрес, якого зазнають підприємці при проведенні такої перевірки пов’язаний, перш за все, з її несподіваністю, оскільки податківці з’являються на перевірки без будь-якого попередження. В цій ситуації підприємець не завжди встигає звернутися за допомогою до адвоката, розгублюється та робить помилки, які призводять до додаткових витрат.

В той же час, розуміння можливих негативних наслідків таких перевірок та вжиття заходів, спрямованих на їх недопущення, допоможе підприємцю – спрощенцю зберегти його спокій та уникнути зайвих витрат.

Предметом фактичних перевірок є:

  • дотримання норм законодавства з питань регулювання обігу готівки, порядку здійснення платниками податків розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності ліцензій, патентів, свідоцтв, у тому числі про виробництво та обіг підакцизних товарів
  • дотримання оботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами)

Згідно із Законом України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (далі – Закон про РРО) при продажу товарів (наданні послуг) фізичними особами – підприємцями, які сплачують єдиний податок, реєстратори розрахункових операцій та розрахункові книжки не застосовуються. У зв’язку з цим, найбільш поширеним видом порушень, які виявляються податковими органами при проведенні фактичних перевірок підприємців – платників єдиного податку є неоприбуткування (неповне та/або несвоєчасне оприбуткування) готівки у касі.

Відповідний обов’язок підприємця передбачений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті України, затв. Постановою Національного Банку України № 637 від 15.12.2004 р. (далі – Постанова №637). Згідно з п.2.6. цього Положення, уся готівка, що надходить до каси підприємця, має своєчасно (у день її одержання) та в повній сумі оприбутковуватися.

Це означає, що підприємець зобов’язаний забезпечити щоденне відображення повної суми фактичних надходжень готівкових та інших коштів у книзі обліку доходів і витрат.

В той же час, згідно з п. 296.1.1 Податкового кодексу України, платники єдиного податку 1, 2 груп та платники єдиного податку 3, 5 групи, які не є платниками ПДВ, ведуть книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів.

Яким же чином перевіряючі виявляють факт неоприбуткування підприємцем готівки в касі (невідображення отриманих від продажу товарів коштів в книзі обліку доходів), якщо заповнення книги доходів відбувається лише в кінці робочого дня?

Справа в тому, що пунктом 80.4 Податкового кодексу України посадовим особам контролюючого органу надано право перед початком фактичної перевірки з питань дотримання порядку здійснення розрахункових операцій та ведення касових операцій проводити контрольні розрахункові операції.

Керуючись цією нормою, податківці здійснюють контрольну закупівлю товару у підприємця за день або кілька днів до початку проведення фактичної перевірки, а у день проведення перевірки під час огляду книги обліку доходів і витрат встановлюють, що підприємець не в повному обсязі відобразив доходи від продажу товарів.

Штрафні санкції за неоприбуткування готівки у касі є досить значними. Указ Президента України «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки» №436/95 від 12.06.1995 р. встановлює, що за неоприбуткування (неповне та/ або несвоєчасне оприбуткування) у касах готівки до підприємця застосовується фінансова санкція у п’ятикратному розмірі неоприбуткованої суми.

Таким чином, задля уникнення зайвих витрат підприємцю – платнику єдиного податку слід уважно ставитись до записів, які вносяться ним в книгу обліку доходів та щоденно здійснювати повне відображення отриманих доходів.