Відшкодування моральної шкоди: перемога адвокатів АО «ЮФ «VILEON» у Європейському суді з прав людини

Адвокати АО «ЮФ» VILEON » Вишневецька Тетяна та Якубенко Юлія успішно захистили у Європейському суді з прав людини права клієнта, якого правоохоронні органи затримали та в подальшому незаконно утримували під вартою, порушуючи гарантоване Конституцією України та Конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод право на свободу та особисту недоторканність.

Використавши всі національні засоби захисту порушених прав, захисниками було подано скаргу до Європейського суду з прав людини.

У своєму рішенні від 28 травня 2020 р. ЄСПЛ дійшов висновку про прийнятність скарги та наявність порушення п. 1, 3 ст. 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод щодо права особи на свободу та особисту недоторканність.

Суд зазначив, що рішення про затримання були узагальненими і містили фрази, що повторюються. Вони не давали підстав вважати, що суди зробили відповідну оцінку фактів, що стосуються питання необхідності такого запобіжного заходу на відповідних стадіях провадження. Також національні суди не продемонстрували наявності конкретних фактів, що підтверджують, що задекларовані ризики перевищували право людини на свободу та особисту недоторканність.

Суд зробив висновок, що утримання під вартою клієнта після закінчення встановленого судом терміну не було «законним» і не «в порядку, передбаченому законодавством», та ухвалив рішення про відшкодування заподіяної клієнту моральної шкоди, стягнувши з держави Україна на його користь 6000 євро.

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202556